Jaroslav David: Smrdov, Brežněves and Rychlonožkova’s Street. Chapters from Modern Czech Toponymy Cover Image

Jaroslav David: Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie.
Jaroslav David: Smrdov, Brežněves and Rychlonožkova’s Street. Chapters from Modern Czech Toponymy

Author(s): Karel Komárek
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro jazyk český
Keywords: Chapters from Modern Czech Toponymy; oikonyms; urbanonyms;

Summary/Abstract: Review of Smrdov, Brežněves and Rychlonožkova’s Street. Chapters from Modern Czech Toponymy by Jaroslav David

  • Issue Year: LII/2011
  • Issue No: 52
  • Page Range: 230-232
  • Page Count: 3
  • Language: Czech
Toggle Accessibility Mode