The Contribution to the Friedrich Nietzsche’s 116. Aphorism (‘Morality is Herd Instinct in the Individual’) or a Small Treatise on Conscience  Cover Image

Przyczynek do 116. aforyzmu Fryderyka Nietzschego („Moralność to instynkt stadny u pojedynczego człowieka”) czyli mały traktat o sumieniu
The Contribution to the Friedrich Nietzsche’s 116. Aphorism (‘Morality is Herd Instinct in the Individual’) or a Small Treatise on Conscience

Author(s): Zbigniew Bela
Subject(s): Philosophy
Published by: Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 14
  • Page Range: 290-292
  • Page Count: 3