Topicality of the Social Prevention and Rehabilitation Program at the University of Warsaw. Cover Image

Aktualność programu profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.
Topicality of the Social Prevention and Rehabilitation Program at the University of Warsaw.

Author(s): Jarosław Utrat-Milecki
Subject(s): Review
Published by: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 25
  • Page Range: 163-179
  • Page Count: 17