Review:

Review: "Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego. Historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej". Eds. J. Budniak, A. Kasperek
Review: "Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego. Historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej". Eds. J. Budniak, A. Kasperek

Author(s): Helena Hrehovà
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 305-308
  • Page Count: 4