Społeczne aspekty analizy kosztów i korzyści Cover Image

Społeczne aspekty analizy kosztów i korzyści
Społeczne aspekty analizy kosztów i korzyści

Author(s): Grzegorz Lissowski
Subject(s): Economy
Published by: Akademia Leona Koźmińskiego
Keywords: analiza kosztów i korzyści; wagi dystrybucyjne; wartość statystycznego życia ludzkiego; kryterium Kaldora-Hicksa

Summary/Abstract: Analiza kosztów i korzyści ma długą historię, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jej powszechne stosowanie w Europie związane jest z wymaganiami Komisji Europejskiej Unii Europejskiej, aby poprzedzała wybór projektów finansowanych z funduszy unijnych lub była podstawą oceny zrealizowanych projektów. Zamierzeniem autora artykułu jest zwrócenie uwagi na społeczne aspekty tej analizy, gdyż prowadzone analizy ograniczają się jedynie do aspektów ekonomicznych i finansowych.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 23
  • Page Range: 47-71
  • Page Count: 24