The district of Lukavac: administrative and territorial and socio-economic characteristics - period of 1945 to 1947 Cover Image

Lukavački srez, administrativno-teritorijalne i društveno-ekonomske karakteristike 1945.-1947. godine
The district of Lukavac: administrative and territorial and socio-economic characteristics - period of 1945 to 1947

Author(s): Semir Hadžimusić
Subject(s): History
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Lukavac; Lukavački srez; Sreski narodni odbor; Mjesni narodni odbor; Fabrika sode Lukavac; obnova privrede; prosvjeta; kultura;

Summary/Abstract: Lukavački srez je formiran u avgustu 1945. godine, kao jedan od srezova u Okrugu Tuzla. Srez se sastojao od 21 mjesnog narodnog odbora, i to: Banovići, Bistarac, Brijesnica Donja, Devetak, Dobošnica, Gnojnica, Kiseljak, Lukavac Muslimanski, Miričina, Orahovica Muslimanska, Poljice, Priluk, Podgorje, Puračić, Seona, Smoluća, Treštenica Srpska, Turija, Tulovići, Tumare i Vasiljevci, te kao takav brojao nešto više od 40 hiljada stanovnika. Lukavački srez je ukinut u januaru 1947. godine, a njegova teritorija pripojena srezu Tuzla. U dosadašnjoj historiografiji Bosne i Hercegovine ova tema nije tretirana, zbog čega autor ovim radom nastoji ukazati, prije svega, na postojanje Lukavačkog sreza, a onda i na opće prilike i društveno-ekonomske karakteristike koje su u njemu vladale.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 39
  • Page Range: 72-83
  • Page Count: 12