Reviews Cover Image

Reviews
Reviews

Author(s): Katarína Ďurková, Ladislav Volko, Petra Adámková, Ali Shehzad Zaidi, Ondřej Roubal, Jana Radošinská
Subject(s): Review
Published by: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

Summary/Abstract: Reviews published in Communication Today, 2015, Vol. 6, No. 1, ISSN 1338-130X

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 100 - 113
  • Page Count: 14