KANT’S PROJECT OF ETERNAL PEACE – 220 YEARS LATER Cover Image

КАНТОВ ПРОЈЕКАТ ВЕЧНОГ МИРА – 220 ГОДИНА ПОСЛЕ
KANT’S PROJECT OF ETERNAL PEACE – 220 YEARS LATER

Author(s): Dušan Dostanić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: Имануел Кант; вечни мир; светска републикa; савез држава

Summary/Abstract: У овом раду аутор се бави Кантовим пројектом вечног мира. Реч је о спису који представља један од најпознатијих радова о миру и који је утицао на пацифистичке и покрете за уједињење Европе током XIX века, као и на организацију Друштва народа и Уједињених нација. Рад је подељен на три дела. У првом делу се Кантов спис смешта у духовно-повесни контекст у коме је настао, да би се у другом делу анализирао садржај Кантовог дела. Трећи део поставља питање плаузабилности кантовске аргументације у данашње време.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 91-113
  • Page Count: 23