Description of the Czech grammar in the teaching materials of Czech for foreigners Cover Image
  • Price 1.00 €

Zpracování gramatiky českého jazyka v učebních materiálech češtiny pro cizince
Description of the Czech grammar in the teaching materials of Czech for foreigners

Author(s): Ana Adamovičová
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Summary/Abstract: Review of: Milan Hrdlička: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Praha: Karolinum, 2009. 162 s.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 5
  • Page Range: 256-258
  • Page Count: 3
  • Language: Czech