Jews in the Revolutions of 1848 throughout Europe Cover Image

A zsidók az 1848-i szabadságmozgalmakban Európa-szerte
Jews in the Revolutions of 1848 throughout Europe

Author(s): Béla Bernstein
Subject(s): Jewish studies
Published by: Múlt és Jövő

Summary/Abstract: "Íme tehát elmúltak az 1848 tartalmas hónapjai is, és ez az év, melyhez hasonló még kevés volt a polgárisult emberiség történetében, és melyhez hasonló kevés lesz a jövőben, immár a történelemé. Mit hozott ez az év? A törvény előtti egyenlőséget! És eme törvény előtti egyenlőség által mi, zsidók egyszeriben levertük lábainkról a puszta homokját, levettük nyakunkról az igát, és összetörtük. Emberek, szabad emberek lettünk, akiknek vallása nem tesz többé bölcsőjükbe rabbilincseket, akiknek hite nem oly ár többé, mely fülüket a kapufélhez szegezi az örök rabszolgaság jele gyanánt. Polgárok, szabad polgárok lettünk ott is, ahol oly soká orrunk előtt csapták be a polgári élet kapuit, ott is, ahol ha már kénytelen-kelletlen kinyitották a kaput, mindig újabb belső kapukat csináltak, amelyeken át csak egyik vagy másik előcsarnokba bocsátottak bennünket.

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 2
  • Page Range: 71-82
  • Page Count: 12
  • Language: Hungarian