41st International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 4-7 maja 2006) Cover Image

41st International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 4-7 maja 2006)
41st International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 4-7 maja 2006)

Author(s): Agnieszka Januszek
Subject(s): History
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 55/2007
  • Issue No: 02
  • Page Range: 270-273
  • Page Count: 4
  • Language: Polish