"Element wspólnotowy" jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001
"Community Element" as a Condition for the Application of Article 23 of the Regulation 44/2001/EC

Author(s): ANDRZEJ TORBUS
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 2
  • Page Range: 55-81
  • Page Count: 27
  • Language: Polish