The Territorial Administration in European Perspective Cover Image

Územná samospráva v európskej perspektíve
The Territorial Administration in European Perspective

Author(s): Jaroslav Ušiak
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Univerzita Mateja Bela
Keywords: territorial administration; public policy; public administration; European perspective

Summary/Abstract: Problematika územnej samosprávy ako formy vlády v regiónoch si v dnešnej dobe zaslúži mimoriadnu vedeckú analýzu. Dlhoročné skúsenosti v niektorých európskych krajinách, hlavne v Taliansku a Španielsku, taktiež tradícia Druhej republiky Poľskej a aktuálne sociálne výzvy v Poľskej republike oprávňujú potrebu vedeckej diskusie na túto tematiku. Argumentom sú aj zmeny v dynamike politických systémov, decentralizačných procesov a zmeny vo fungovaní politických strán a straníckych systémov demokratických štátov. Rozmanité sociálne procesy podnecujú podrobný výskum a analýzu interdisciplinárneho charakteru.

  • Issue Year: 16/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 131-133
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak