Recent trends in urban renewal in Budapest Cover Image

Najnovejše smeri razvoja urbane prenove v Budimpešti
Recent trends in urban renewal in Budapest

Author(s): Adrienne Csizmady, Gergely Olt, Gábor Csanádi
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: socialni trajnostni razvoj; urbana prenova; gentrifikacija; mestna središča; nepremičninski trg

Summary/Abstract: V članku so orisani najnovejši družbeni procesi v središču Budimpešte, pri čemer se največ pozornosti posveča socialnemu trajnostnemu razvoju in gentrifikaciji, predstavljeni pa so tudi potencialni socialni konflikti na tem območju. Poleg tega so obravnavani najnovejše dogajanje na nepremičninskem trgu in območja gentrifikacije v središču mesta. V drugem delu so predstavljene smeri razvoja in mogoči dolgotrajni vplivi gradnje nepremičnin na preučevanem območju. Članek se konča z ugotovitvijo, da so lahko primeri gentrifikacije v središču Budimpešte opozorilni znak prihodnjega socialnega razseljevanja in socialne izključenosti.

  • Issue Year: 21/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 42-50
  • Page Count: 9
  • Language: Slovenian