Secondary business districts in Ljubljana: Analysis of conditions and assessment of planned development Cover Image

Sekundarna gospodarska središča v Ljubljani: analiza stanja in presoja načrtovanega razvoja
Secondary business districts in Ljubljana: Analysis of conditions and assessment of planned development

Author(s): David Bole
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: gospodarsko središče; gospodarska cona; prostorsko načrtovanje; urbana ekonomija; Ljubljana; Slovenija

Summary/Abstract: V prispevku predstavljamo sekundarna gospodarska središča v Ljubljani glede na stanje predloga prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana iz leta 2008. V uvodu je pojasnjen izraz sekundarno gospodarsko središče, nato je predstavljena osnovna tipologija sekundarnih gospodarskih središč, ki temelji na zgodovinskem pristopu in pomeni inventarizacijo omenjenih središč v Ljubljani. Predstavljene so izbrane značilnosti teh središč, zlasti s poslovnega vidika. Podrobneje so predstavljeni struktura podjetij, čas njihove ustanovitve, lastništvo kapitala in velikost podjetij. V drugem sklopu se nato na podlagi analize predloga prostorskega načrta ugotavlja prihodnje spreminjanje sekundarnih gospodarskih središč, njihovo nastajanje in izginjanje. Na podlagi preprostih meril je nato kritično ovrednoten predlog prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, izpostavljenih pa je tudi šest najbolj kritičnih sekundarnih gospodarskih središč, ki pomembno odstopajo od postavljenih meril.

  • Issue Year: 21/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 5-20
  • Page Count: 16
  • Language: Slovenian