Reviews Cover Image

Prikazi knjiga
Reviews

Author(s): Marko Šarić, Igor Eterović, Andreja Talan, Tomislav Krznar, Iva Potočnik, Hrvoje Jurić, Dragutin Feletar, Igor Razum, Danijel Patafta, Aleksandra Đurić
Subject(s): Review
Published by: Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju - Izdavačka kuća Meridijani

Summary/Abstract: Gyulai Eva - Horvath Zita - Turbuly Eva , Gospodarstvo i društvo međimurskog vlastelinstva u 17- 18. stoljeću - izabrani povijesni izvori , Županijski Arhiv, Zalaegerszeg , 2010. (507 str .) Joan Dunayer . Specizam . Diskriminacija na osnovi vrste . Prijevod Zoran Čiča , Dvostruka duga – Institut za etnologiju i folkloristiku, Čakovec – Zagreb , 2009. Podravina, Časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol . IX, broj 17, Koprivnica , lipanj 2010, str. 1-208, Meridijani , Samobor, 2010. Podravina , Časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol . IX, broj 18, Koprivnica, studeni 2010, str. 1-180, Meridijani, Samobor, 2010. Tomislav Krznar, Bioetički mozaik. Pokušaj prikaza okolišne problematike u bioetičkom kontekstu, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009, 107 str . Globalna povijest okoliša : od 10000. pr . Kr. do 2000. n. Kr / Ian G. Simmons ; s engleskoga preveo Damjan Lalović, Zagreb: Disput, 2010, XIX, 306 str., Prijevod djela : Global environmental history Što je povijest okoliša ? / J. Donald Hughes ; s engleskoga preveo Damjan Lalović, Zagreb : Disput, 2011, 200 str., prijevod djela: What is environmental history ? Zapisnik franjevačkog samostana u Našicama . Knjiga I (1739. – 1787.) (uredili Tamara Tvrtković i Milan Vrbanus), Našice – Slavonski Brod – Zagreb , 2010., 370 + XLIII str . Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb , 2011., 257 str . Radovi Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu, br. 22, Glavni i odgovorni urednik Miroslav Šicel , Zagreb -Varaždin, 2011., str. 290 Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu br. 1, Nkladnik: Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije, Za nakladnika: Spomenka Težak, Varaždin, 2011., 326 str. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, br. 42, Zagreb 2010. str . 528. Prostorno planiranje u Jugoistočnoj Europi (Do Drugog svetskog rata). Istorijski institut (Zbornik radova, knjiga 24), Balkanološki institut SANU (Posebna izdanja 114), Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu. (ur. Bojana Miljković-Katić), Beograd , 2011., (604. str .)

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 7
  • Page Range: 140-168
  • Page Count: 39
  • Language: Croatian