Note. Dragutin Domjanić Cover Image
  • Price 2.00 €

Белешка. Драгутин Домјанић
Note. Dragutin Domjanić

Author(s): J. Horvath
Subject(s): Croatian Literature
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Dragutin Domjanić;

Summary/Abstract: Масе свијета које су испратиле Драгутина Домјанића до његова прераног гроба, најбоље су показале колико су широк круг штоватеља имали Домјанић и његова поезија. То је готово поразан доказ нашем нелирском времену упркос. У погребној поворци били су заступљени сви друштве- ни слојеви, интелектуалци и сељаци, старо и младо; над одром су изрекли посмртне бесједе представници и Хрвата и Срба, и Словенаца и Бугара.

  • Issue Year: 26/1933
  • Issue No: 06
  • Page Range: 271-272
  • Page Count: 2
  • Language: Croatian