БЪЛГАРИЯ – ЧАСТ ОТ ПЕТОТО РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ЕВРОПЕЙСКАТА КОНСТИТУЦИЯ Cover Image

Bulgaria - a Part of Fifth Enlargement of EU. The EU Constitution
БЪЛГАРИЯ – ЧАСТ ОТ ПЕТОТО РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ЕВРОПЕЙСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Author(s): Hristo Dochev
Subject(s): Politics
Published by: Стопанска академия »Д. А. Ценов«
  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 01
  • Page Range: 111-155
  • Page Count: 45
  • Language: Bulgarian