Climate Change and ist Impact on global Scale and in Slovakia - before, during, and after the Year 2009 Cover Image

ZMENY A PREMENLIVOSŤ KLÍMY VO SVETE A NA SLOVENSKU. PRED, POČAS A PO ROKU 2009
Climate Change and ist Impact on global Scale and in Slovakia - before, during, and after the Year 2009

Author(s): Milan Lapin
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Pojmy a fakty súvisiace so zmenami a s premenlivosťou klímy sa často dostávajú do centra pozornosti, najmä v obdobiach s výskytom rôznych anomálií počasia. Vzhľadom na to, že laická (niekedy aj odborná) verejnosť nemá prehľad o dlhodobých klimatických priemeroch a o charakteristikách variability klímy, za anomálie sa niekedy považujú prípady počasia s pomerne častým priemerným výskytom. Tento príspevok sa venuje predovšetkým zmenám a premenlivosti klímy v závislosti od času. Premenlivosť klimatických prvkov môže mať aj priestorovú závislosť, vtedy však nehovoríme o zmenách a premenlivosti klímy. Najviac priestoru venujeme zhodnoteniu poznatkov a aktivít z roku 2009 dotýkajúcich sa zmeny klímy, vrátane Piatej národnej správy Slovenskej republiky o zmene klímy.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 67-78
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak