Suspension of Russian gas supplies via Ukraine to the EU in January 2009: Come-back of an old drama or a marginal Episode on the gas market? Cover Image

POZASTAVENIE DODÁVOK RUSKÉHO PLYNU CEZ UKRAJINU DO EÚ V JANUÁRI 2009: ANTICKÁ DRÁMA ALEBO MARGINÁLNA EPIZÓDA NA TRHU S PLYNOM?
Suspension of Russian gas supplies via Ukraine to the EU in January 2009: Come-back of an old drama or a marginal Episode on the gas market?

Author(s): Urban Rusnák
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: V oblasti energetickej bezpečnosti kľúčové miesto patrí znalosti technických možností existujúcej infraštruktúry. Pre lepšie pochopenie podstaty problému okolo plynových sporov medzi Ukrajinou a Ruskom je užitočné oboznámiť sa s plynárenskou infraštruktúrou, technickým a obchodným procesom exportu plynu z Ruskej federácie.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 97-111
  • Page Count: 15
  • Language: Slovak