Mitigating the Impact of the Crisis in Slovakia - The priorities of Slovak diplomacy Cover Image

ZMIERNENIE DOSAHOV KRÍZY NA SLOVENSKO – PRIORITA SLOVENSKEJ DIPLOMACIE
Mitigating the Impact of the Crisis in Slovakia - The priorities of Slovak diplomacy

Author(s): Radomír Boháč
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Finančná a hospodárska kríza vytvára historicky novú situáciu, ktorá testuje ekonomické teórie, politické a hospodárske finančné modely a medzinárodné inštitúcie. Je preto logické, že pokračuje výrazný celkový posun postoja slovenskej vlády pri uskutočňovaní zahraničnej politiky smerom k aktuálnym otázkam ekonomickej diplomacie. Základný rámec aktivít rezortu diplomacie v roku 2009 preto popri vonkajších faktoroch determinovaných prednostne krízou vychádzal tiež z celkovej charakteristiky a daností ekonomického prostredia Slovenska. V roku 2009 sa stal zápas o zmiernenie dosahov krízy na Slovensko prioritou v činnosti rezortu diplomacie. Tomuto cieľu boli prispôsobené aj vnútorné, organizačné a koncepčné zmeny, ktoré nám pomohli sústrediť sa na niekoľko nosných oblastí našej činnosti, a to: • na aktivity v rámci Európskej únie, • na zvýšenie súčinnosti všetkých aktérov v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov, • na proinvestičné a proexportné promočné aktivity v zahraničí, • na hľadanie najlepších skúseností a praxe iných krajín, • na intenzívnejšie pôsobenie v medzinárodných organizáciách a inštitúciách s cieľom lepšie ekonomicky zhodnotiť výhody nášho členstva, • na proaktívny dialóg s podnikateľmi a • na vytváranie moderného imidžu SR v zahraničí. Hoci je ministerstvo zahraničných vecí iba v obmedzenej miere kompetenčne vybavené na vstup do procesov prebiehajúcich v ekonomike (zastupovanie záujmov Slovenska v zahraničí či pri medzinárodných organizáciách), naše aktivity v oblasti ekonomickej diplomacie v roku 2009 nesporne prispeli k eliminácii negatívnych dôsledkov krízy. Nedisponujeme bezprostrednými nástrojmi ako naši ostatní partneri (štátna pomoc, operačné programy, dane, odvody, stimuly, príspevky a pod.), ktoré by sme mohli využiť na podporu podnikateľských aktivít, pričom nástroje rozvojovej spolupráce môžu byť využité iba nepriamo.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 81-96
  • Page Count: 16
  • Language: Slovak