Politics of history Cover Image
  • Price 3.90 €

O „polityce historycznej”
Politics of history

Author(s): Zdzisław Najder
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: W „Karcie” 54 ogłosiliśmy Powinności polityki historycznej Zbigniewa Gluzy — próbę zapisania zadań Polski wynikających z potrzeb związanych z historią najnowszą. W kolejnych numerach (55, 57) prowadziliśmy rozmowę na ten temat, licząc na wspólne dopełnienie tego „spisu zadań”. Tekst prof. Zdzisława Najdera domyka dotychczasową dyskusję na naszych łamach. Rok, który minął, nie tylko nie przyniósł żadnego dookreślenia, ale spotęgował poczucie, że reakcje władz państwowych na potrzeby płynące z historii sprowadzają się do doraźnego uhonorowania kolejnych okrągłych rocznic. Mamy poczucie, że trzeba się temu stanowi rzeczy przeciwstawić. Jesteśmy przekonani, iż najważniejszą teraz sprawą nie jest już definiowanie lub analizowanie pojęcia „polityka historyczna”, ale postawienie przed sobą zadania, by głosami osób najbardziej kompetentnych wyjaśnić, jak powinna wyglądać dobra polityka historyczna III Rzeczpospolitej. W kolejnych numerach chcemy się zająć jej najważniejszymi obszarami, wewnętrznymi i zagranicznymi. Pierwszym rozmówcą zgodził się zostać prof. Zdzisław Najder; wspólnie wybraliśmy tematykę, którą uważamy za pierwszoplanową.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 58
  • Page Range: 120-123
  • Page Count: 4
  • Language: Polish