"This is the Sign of Yonder Alliance" Cover Image

"Ez ama szövetségnek jele"
"This is the Sign of Yonder Alliance"

Author(s): Júlia Vajda
Subject(s): Jewish studies
Published by: Múlt és Jövő

Summary/Abstract: Es látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt." (Móz. I. 6. 5-8.)

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 4
  • Page Range: 93-95
  • Page Count: 3
  • Language: Hungarian