A Jewish-Hungarian Symbiosis Cover Image

Zsidó-magyar szimbiózis?
A Jewish-Hungarian Symbiosis

Author(s): Viktor Karády
Subject(s): Jewish studies
Published by: Múlt és Jövő

Summary/Abstract: A zsidó-hmztény háza"ágok gyakoó,ágának társadalomtörténeti értékelése nem teljesen problémamentes, hiszen -ahogy ezt másutt empirikusan kimutattam1 - mind a formálisan felekezetileg "vegyesként", mind a felekezetileg homogám gyanánt regisztráltfrigyekegy része (akár homogám keresztény, akár homogám zsidó házasságokról van szó) elrejthetett egészen "más" természetű házas kapcsolatokat is: a "vegyesek" összeköthettek egy zsidó vallású s egy "kikeresz tek egy zsidó vallású s egy "kikeresztelkedett" keresztény vallásút éppúgy, mint ahogy a homogám házasságok is egybekapcsolhattak akár két kereszténnyé vált zsidó származásút (a homogám keresztény házasságok esetében) vagy korábban judaizált keresztényt egy zsidó házastárssal (ahogy ez nemritkán előfordult főképp keresztény nők vegyes házas gyakorlatában).

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 4
  • Page Range: 103-112
  • Page Count: 10
  • Language: Hungarian