Reviews Cover Image

Recenzii şi note de lectură
Reviews

Author(s): Carmen Andraş, Maria Costea , Anca Şincan, Marian Zăloagă, Cornel Sigmirean, Carmen Maria Dorlan, Sabina Cismaş, Alexandru Istrate, Nicoleta Sălcudeanu
Subject(s): Review
Published by: Institutul de Cercetări Socio-Umane Gheorghe Şincai al Academiei Române

Summary/Abstract: A Wass család cegei levéltára, Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasználva bevezetı tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. Kovács András, (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3.), Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2006, 601 p. + 11 tabele genealogice si 4 hărţi/Simon Zsolt; Ana-Maria Roman-Negoi, Recuperarea unui destin. Gheorghe Sincai, Hronica românilor, Prefaţă de Eva Mârza, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2008, 551 p./ Carmen Maria Dorlan; Victor-Tudor Rosu, August Treboniu Laurian (1810-1881): discurs istoric romantic, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2008, 307 p./Alexandru Istrate; Note la o biografie: Grigore Ploesteanu, Pavel Vasici. Viaţa si opera, Editura Veritas, Târgu-Mures, 2008, 337 p., 21 Planse/Marian Zăloagă; Alexandra Wilson, The Puccini Problem Opera, Nationalism and Modernity, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2007, 321 p./Sabina Cismaş; Vlad Popovici, Tribunismul (1884-1905), Cluj, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, 433 p./Cornel Sigmirean; Adriana Tămăşan, Identitate si alteritate la Kurzi în secolele XIX, XX,Cluj-Napoca, Editura Mega, 2009, 264 p./Carmen Andraş; Cătălin Negoiţă, Ţara uitată. Cadrilaterul în timpul administraţiei româneşti (1913-1940), Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 2008, 540/ Maria Costea; Mihaela Grancea, Reprezentări ale morţii în România epocii comuniste. Trei studii de antropologie funerară, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Stiinţă, 2007, 180 p. pagini/ Anca Şincan; Horia Ursu, Milan Kundera. Teme, variaţiuni si paradoxuri terminale, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008, 503 p./Nicoleta Sălcudeanu.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 12
  • Page Range: 276-303
  • Page Count: 28
  • Language: Romanian