Germany, France and Europe : A new Tone or Politics as Usual? Cover Image
  • Price 3.90 €

Niemcy, Francja i Europa: nowa jakość czy polityka, jaką już znamy?
Germany, France and Europe : A new Tone or Politics as Usual?

Author(s): Ulrike Guerot
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Lata dziewięćdziesiąte XX w. upłynęły w klimacie sporów z powodu wprowadzenia euro i wspólnej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i obrony, wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz sporów budżetowych. Paradoksalnie spory te przyczyniały się do zwiększenia skuteczności francusko-niemieckiego tandemu, a zakłócenia w jego działaniu, pojawiające się w przeszłości, świadczyły raczej nie o istniejącym konflikcie, lecz o jego braku. Niemniej jednak tandem ten nie miał ani wystarczającej mocy, ani autorytetu moralnego, by doprowadzić do pomyślnego zakończenia procesu wprowadzenia konstytucji europejskiej. Nowego impetu współpracy francusko-niemieckiej nadałaby jakościowa zmiana na dwóch poziomach. Po pierwsze, koncepcja francusko-niemieckiego "motoru napędowego" musi być gruntownie przemyślana. Oprócz czynienia wysiłków dla zbliżenia z mniejszymi krajami, ten "motor napędowy" będzie musiał także aktywniej współpracować z większymi krajami Unii.

  • Issue Year: 35/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 19-27
  • Page Count: 9
  • Language: Polish