Theses on the semiotic study of cultures (as applied to Slavic texts) Cover Image
  • Price 2.50 €

Kultuurisemiootika teesid (slaavi tekstidest lähtuvalt)
Theses on the semiotic study of cultures (as applied to Slavic texts)

Author(s): Boris Uspenskij, Alexander Pjatigorskij, Vyacheslav Vsevolodovich Ivanov, Vladimir N. Toporov, Juri M. Lotman
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS

Summary/Abstract: 1.0.0. Kultuuri uurimisel tuleb lähtuda eeldusest, et kogu informatsiooni väljatöötamise, vahetamise ja säilitamisega seotud inimtegevus omab teatud ühtsust. Kuigi üksikud märgisüsteemid eeldavad immanentselt organiseeritud struktuure, toimivad nad vaid ühtsuses, üksteisele toetudes. Ükski märgisüsteem ei oma mehhanismi, mis võimaldaks talle isoleeritud funktsioneerimise. Sellest järeldub, et kõrvuti lähenemisega, mis võimaldab luua semiootilise tsükli suhteliselt autonoomsete teaduste seeriana, on võimalik ka teine, mille seisukohast kõik nad vaatlevad kultuurisemiootika kui erinevate märgisüsteemide funktsionaalset suhestatust uuriva teaduse eri aspekte. Viimasel juhul omandavad erilise tähenduse küsimused kultuurikeelte hierarhilisest ülesehitusest, nendevahelisest valdkondade jaotumisest, juhtudest, mil need valdkonnad lõikuvad või vaid piirnevad.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 13
  • Page Range: 105-126
  • Page Count: 22
  • Language: Estonian