Slovenian literary language Cover Image
  • Price 4.90 €

Словеначки књижевни језик
Slovenian literary language

Author(s): Matija Murko
Subject(s): Language and Literature Studies, Historical Linguistics, South Slavic Languages, Inter-Ethnic Relations, Politics of History/Memory, Politics and Identity
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Slovenian literary language; Slovenians; Slovenian language;

Summary/Abstract: До многих неспоразума и потешкоћа долази у Југославији услед непознаванја ствари и прилика. Овамо спада, како ми се чини и питање словеначког језика. Пристајем уз израз словеначки, премда сами Словенци говоре словенски јер држим да је најзгодније да проводимо што више можемо и свуда правилне облике: југословенски, Јужни Словени, и Словени уопће, место Славени.

  • Issue Year: 05/1922
  • Issue No: 05
  • Page Range: 132-140
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian