Acts of Updating Nudes. Sexts and Texts of the Exhibition Holé baby Cover Image

Akty aktualizovania aktov. Sexty a texty Holých bab
Acts of Updating Nudes. Sexts and Texts of the Exhibition Holé baby

Author(s): Monika Mitášová
Subject(s): Gender Studies
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Sociologický ústav

Summary/Abstract: Na konci minulého roka sa v Slovenskej národnej galérii (SNG) v Bratislave konala výstava Holé baby. Necenzurované akty moderných majstrov.3 Autorsky sa na nej podieľala filmologička, umenovedkyňa a kurátorka Zbierky iných médií SNG Petra Hanáková, autorky komentára Jana Juráňová a Jana Cviková z feministickej publikačnej a vzdelávacej organizácie ASPEKT a napokon umelkyňa v slobodnom povolaní, výtvarníčka výstavy a katalógu Eva Filová. Na projekte iniciovanom kurátorkou teda pracovalo dočasné autorské zoskupenie – štvorica, v rámci ktorej pôsobila i ustálená dvojica autoriek a redaktoriek feministického časopisu Aspekt a knižnej edície ASPEKT.

  • Issue Year: 12/2011
  • Issue No: 01
  • Page Range: 44-53
  • Page Count: 10
  • Language: Czech