Reviews Cover Image

Прикази
Reviews

Author(s): Đorđije Trifunović, Milorad Telebak, Dušan J. Martinović, Milica Kostić
Subject(s): Review
Published by: Историјски институт Црне Горe

Summary/Abstract: Aкадемик Душан Ј. МАРТИНОВИћ, Академик Евгений Львович Немировский: Автобиографијя, Москва: РАН, 2005, 300 стр. 227 Др Милица КОСТИћ, Миомир Дашић ”Ровца код Берана”, Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица, 2008, 383 стр. 229 Милорад ТЕЛЕБАК, Др Душан Ј. Мартиновић: „Зоран Ристовић – живот и рад“, ИБПЕ, Цетиње, 2008 233 Ђорђије ТРИФУНОВИћ, Милан Љ. Булатовић, Лозна кроз времена, Пегаз – Бијело Поље, 2008, стр. 189. 235

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 227-236
  • Page Count: 10
  • Language: Serbian