Reviews Cover Image
  • Price 4.00 €

Szemle
Reviews

Author(s): Endre Szécsényi, Péter Felcsuti, Márton Szentpéteri, Károly Soós, Csaba Pléh
Subject(s): Review
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány

Summary/Abstract: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról Négy tanulmány Akadémiai Kiadó, Bp., 2011. 247 old. Serge Latouche: A nemnövekedés diszkrét bája Ford. Balogh-Sárközy Zsuzsanna Savaria University Press, Szombathely, 2011. 138 old., 2500 Ft András Máté – Miklós Rédei – Friedrich Stadler (szerk.): Der Wiener Kreis in Ungarn – The Vienna circle in Hungary Springer, Wien – New York, 2011. 300 old. $ 79.95 Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány A magyar fi lozófi a fő árama a XX. században Századvég Kiadó, Bp., 214 old., 2500 Ft Bartha-Kovács Katalin – Szécsényi Endre (szerk.): A tudom-is-énmicsoda fogalma Forr ások és tanulmányok L’Harmattan, Bp., 2010. 193 old., 2200 Ft Horkay Hörcher Ferenc – Szilágyi Márton (szerk.): Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás Ráció Kiadó, Bp., 2011. 332 old., 3100 Ft

  • Issue Year: 23/2011
  • Issue No: 04
  • Page Range: 370-386
  • Page Count: 17
  • Language: Hungarian