Ottoman Bosnia in XIX. century and imperial governors in it Cover Image

Otomanska Bosna u XIX. stoljeću i carski namjesnici u njoj
Ottoman Bosnia in XIX. century and imperial governors in it

Author(s): Krunoslav Draganović
Subject(s): History
Published by: Katolički bogoslovni fakultet

Summary/Abstract: U prošlom broju časopisa Vrhbosnensia objavili smo četiri članka pok. profesora Krunoslava Draganovića na zajedničku temu „Katolička crkva u otomanskoj Bosni u XIX. stoljeću“. Navedeni članci odaju izvanredno poznavanje te tematike, a Draganovićev glavni izvor bila su izvješća austrijskih konzula u Bosni (i Hercegovini) slana tijekom XIX. stoljeća nadležnom ministarstvu u Beč; danas se čuvaju u Državnom arhivu u Beču. Iz toga niza koji se bavi otomanskom Bosnom u XIX. stoljeću preostala su još dva znanstvena rada iz pera istoga autora. Prvi je članak opći prikaz posljednjih desetljeća otomanske vladavine u Bosni, a drugi govori detaljnije o pojedinim vezirima (carskim namjesnicima) i njihovoj upravi u navedenome razdoblju. Za razliku od četiri vrsna i dovršena članka objavljena u prošlom broju Vrhbosnensie, kod ova dva koja slijede očigledne su manjkavosti, točnije njihova nedovršenost. Uvjeren sam da bi ih sam Draganović još jednom pregledao i tek onda dao u tisak. Budući međutim da njega nema, članke dajemo javnosti na uvid u takvu, nedovršenom obliku, jer je bez obzira na sve ipak riječ o tekstovima nastalim na temelju izvorne građe koji nam uz to pružaju brojne nove i dosada nepoznate spoznaje o tematici koju tretiraju. Osobito se nedovršenim čini prvi članak („Pogledi na zadnja desetljeća turske vlade u Bosni“), u kojem ima i previše ponavljanja istih podataka, podnožne bilješke su nedovršene, ponekad na nekoliko stranica nema gotovo nijedne, a neke su navedene, ali bez sadržaja – ostali su samo brojevi bilježaka, iza kojih pak nema ništa. O nekim sadržajnim nedorečenostima, dapače pogreškama, ovdje neće biti riječi – to prepuštamo onima koji se na znanstven način bave tematikom otomanske vlasti na našim prostorima.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 463-499
  • Page Count: 37
  • Language: Croatian