Community supported agriculture. The beginnings of solidarity economy in Croatia Cover Image

Grupe solidarne razmjene. Počeci ekonomije solidarnosti u Hrvatskoj
Community supported agriculture. The beginnings of solidarity economy in Croatia

Author(s): Olga Orlić
Subject(s): Anthropology
Published by: Hrvatsko etnološko društvo
Keywords: grupe solidarne razmjene; ekonomija solidarnosti; organska/ekološka poljoprivreda

Summary/Abstract: Na globalnoj razini sve je jača svijest o tome da postojeći ekonomski modeli i nisu toliko uspješni, odnosno da uspješno generiraju isključivo nejednakost. Istovremeno jača i svijest o tome da ekološki problemi nisu nešto što neće ostaviti nikakve posljedice. Važno je da postajemo svjesniji da nije istina da nas se sve to uopće ne tiče i da ništa ne možemo promijeniti. Pojedini društveni pokreti, poput ekonomije solidarnosti, nastoje aktivno promijeniti postojeće stanje i ponuditi drugačija i bolja rješenja. Iako ideje koje zastupa ekonomija solidarnosti mogu djelovati idealistički i nedostižno, pojedine prakse pokazuju da je promjene moguće ostvariti, za početak na mikro-razini. Grupe solidarne razmjene jedan su od oblika takvih solidarnih praksi koje imaju transformativan potencijal. Iako ih je najjednostavnije opisati kao alternativni oblik nabave hrane (i to prvenstveno organske) izravno od proizvođača, grupe solidarne razmjene puno su više od toga. Ne samo da potiču ekološki način proizvodnje hrane, koji je dobar i za ljude i za okoliš, već potiču ravnopravne partnerske odnose između kupaca i proizvođača, stvaraju solidarnost i ja!aju povjerenje među ljudima. U svijetu takve zajednice prakse ne predstavljaju novinu, a u Hrvatskoj su se pojavile tijekom zadnjih pet godina. U ovom radu iznosim neke od rezultata dosadašnjeg istraživanja grupa solidarne razmjene s podru!ja Zagrebačke županije.

  • Issue Year: 44/2014
  • Issue No: 37
  • Page Range: 72-88
  • Page Count: 16
  • Language: Croatian