Editorial Cover Image

Uvodnik
Editorial

Author(s): Adnan Silajdžić
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«

Summary/Abstract: Prve stranice dvadesetčetvrtog broja Znakova vremena posvećujemo istaknutom bošnjačkom filozofu, arabisti, teologu, publicisti i prevodiocu Ismetu Kasumoviću. Riječ je o misliocu koji je otvorio nove horizonte ozbiljnijeg i sistematičnijeg izučavanja filozofskih, teoloških i sufijskih djela koja su pisali Bošnjaci na arapskom, turskom i perzijskom jeziku. Jedan od njegovih najvećih doprinosa izučavanju islamske filozofske i sufijske misli kod nas jeste stvaranje novog stručnog filozofskog i teološkogpojmovlja na bosanskom jeziku. Kao izvanredan poznavalac arapskoga jezika nastojao je da višeznačnim filozofskim sintagmama i pojmovima klasičnih islamskih filozofa pronađe najadekvatnije pojmove i termine u našemu odnosno jeziku zapadnoevropske filozofske tradicije. Njegovo iskustvo izvornog islamskog filozofskoga jezika u svoje mišljenje i jezik ugradit će brojni istraživači i prevodioci klasične islamske literature u zadnjoj deceniji proteklog i prvim godinama 21. stoljeća. Njegov tekst, koji ovdje objavljujjemo, o Toposu čovjeka unutar filozofskog opusa Ali Dede-a Bošnjaka nam to najbolje pokazuje.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 24
  • Page Range: 7-8
  • Page Count: 2
  • Language: Bosnian