Reports, Notices, Polemics Cover Image
  • Price 3.90 €

Sprawozdania, uwagi, polemiki
Reports, Notices, Polemics

Author(s): Janusz Siatkowski, Malwina Łozińska, Urszula Zdunek, Barbara Falińska
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA
Keywords: Atlas ogólnosłowiański; Ogólnosłowiański atlas językowy; General Slavonic Atlas; Zuzanna Topolińska;
  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 02
  • Page Range: 69-92
  • Page Count: 24
  • Language: Polish