Reviews Cover Image
  • Price 6.00 €

OCjene i prikazi
Reviews

Author(s): Bruno Ćubela, Mira Šubašić, Davor Beganović, Jozo Šarčević, Mile Babić, Alisa Mahmutović Rakovac, Andrija Zirdum, Marijan Drmač, Iva Beljan, Nikola Kozina, Mato Nedić, Robert Slišković, Aleksandar Birviš, Vojislav Vujanović, Ladislav Tadić, Fra Marko Karamatić
Subject(s): Review
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Robert Jolić, Leksikon hercegovačkih franjevaca, Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM i Franjevačka knjižnica Mostar, nakladnički niz RECIPE, knj. 9, Mostar, 2011, 582 str. Sanja Cvetnić, Barokni defter. Studije o likovnim djelima iz XVII. i XVIII. stoljeća u Bosni i Hercegovini, Leykam international, Zagreb 2011, 256 str. Armina Galijaš, Eine bosnische Stadt im Zeichen des Kriegs. Ethnopolitik und Alltag in Banjaluka 1990-1995. Oldenbourg Verlag, München 2011 Integrativna bioetika i interkulturalnost, zbornik radova Drugog međunarodnog bioetičkog simpozija u BiH, urednik Velimir Valjan, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo 2009, 318. str. Mijat Jerković, Hrvati plehanskoga kraja koncem XVIII. i početkom XIX. stoljeća, sv. 2., Plehan 2001, 691 str. Andrija Zirdum, Zbirka Žeravac, Katalog umjetnina i muzejskih predmeta, Plehan – Široki Brijeg, 2010, 287 str. Marko P. Đurić, Rušiti zidove i graditi mostove u Duhu, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Zagreb 2010, 404 str. Dubravka Stojanović: Ulje na vodi; Ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije, Peščanik, Beograd 2010, 300 str. Anto Ivić, Pučanstvo Duvanjske župe 1469.-1800. - prilog Matica krštenih don Antona Ljubosovića (1750.-1758.), Naša ognjišta, Tomislavgrad 2011, 351 str. Andrej Rodinis (prir.), Matica hrvatska Sarajevo – 130 godina (1879-2009), Sarajevo 2011, 173 str. Stoljeća Kraljeve Sutjeske. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 100. obljetnice izgradnje samostanske i župne crk ve u Kraljevoj Sutjesci, održanog 17. i 18. listopada 2008. u Kraljevoj Sutjesci, ur. Marko Karamatić, Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska i Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Kraljeva Sutjeska – Sarajevo, 2010, 661 str. Ivan Mužić, Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split, 2010., 318 str. Blanka Matković – Josip Dukić, Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.), Općina Dugopolje, Dugopolje 2011, 192 str. Godišnjak za znanstvena istraživanja, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica 2010., 371 str. Sanda Lucija Udier, Fikcija i fakcija. Rasprava o jeziku književnosti na predlošcima tekstova Miljenka Jergovića, Disput, Zagreb, 2011. Pero Pavlović, vrutak. stručak. sinje blago, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 2009. Mato Nedić, Pater Martinus, Zaklada “Terra Tolis”, Tolisa 2010, 224 str.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 35
  • Page Range: 273-336
  • Page Count: 64
  • Language: Miscellaneous languages