Kordun Requiem Cover Image
  • Price 4.90 €

Kordunski rekvijem
Kordun Requiem

Author(s): Svetozar Livada, Darko Hudelist
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Erasmus Gilda

Summary/Abstract: Interview with Svetozar Livada by Darko Hudelist Prof dr. Svetozar Livada rođen je 1928. godine u Gornjem Primišlju, općina Slunj. Gimnaziju i Filozofski fakultet (grupa filozofija i sociologija) završio je u Zagrebu (1953.). Doktorirao je s temom iz ruralne sociologije 1975. godine. Bio je jedan od urednika časopisa "Sociologija sela" i znanstveni suradnik, a jedno kraće vrijeme i v.d. direktora Agrarnog instituta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predavao je socijalnu demografiju od 1967. do 1972. godine. Od 1963. do 1972. godine bio je član savjetodavne Ad hoc grupe za ruralnu sociologiju pri međunarodnoj organizaciji FAO. Objavio je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova s područja ruralne sociologije. Godine 1992. bio je tri mjeseca stručni suradnik za humanitarnu pomoć pri zapovjedništvu UN za tadašnji sektor Sjever, pa je uz još dva kasnija posjeta stekao uvid i u stanje na područjima koja su bila pod paradržavnom "krajiškom" vlašću. Svetozar Livada član je Srpskog demokratskog foruma u Zagrebu. Kao vrsnog poznavaoca Korduna pozvali smo ga da za Erasmus govori o aktualnoj kordunskoj drami s masovnim zbjegom Srba, povratkom prognanih Hrvata i mogućnostima za budućnost Korduna.

  • Issue Year: 1995
  • Issue No: 13
  • Page Range: 15-25
  • Page Count: 11
  • Language: Croatian