Speical Addition - City Shadows (Karahasan's Literary and Philosophical Work) Cover Image
  • Price 6.00 €

Specijalni dodatak - Sjene gradova (Karahasanovo književno i filozofsko djelo)
Speical Addition - City Shadows (Karahasan's Literary and Philosophical Work)

Author(s): Dijana Hadžizukić, Nikola Petković, Mile Babić, Muhamed Dželilović, Jasmina Ahmetagić, Ljiljana Šop, Naser Šečerović, Zoran Mlinarević, Almir Bašović, Enes Karić, Amela Šehović, Vahidin Preljević, Rusmir Mahmutćehajić, Muhidin Džanko
Subject(s): Literary Texts
Published by: ODJEK

Summary/Abstract: - Vahidin Preljević - “Poetika Dževada Karahasana, modernistička tradicija i književne tendencije kasnog 20. stoljeća” - Naser Šećerović - “Recepcija Karahasanovog djela u njemačkom govornom području” - Mile Babić - “Oblici onostranog u romanima Dževada Karahasana” - Ljiljana Šop - “Esejističko-filozofski diskurs u prozama Dževada Karahasana” - Rusmir Mahmutćehajić - “O ljudskoj savršenosti i njezinoj opreci: U Karahasanovim knjigama Dnevnik selidbe i Noćno vijeće“ - Enes Karić - “Hikaje Dževada Karahasana” - Nikola Petković - “Šljiva i agava ili o univerzalnosti kulturalne geografije” - Muhidin Džanko - “Pripovijedanje Sarajeva (Andrićeva pripovijetka ‘Pismo iz 1920.’ u pripovjednom i esejističkom diskursu Dževada Karahasana)” -Muhamed Dželilović - “Imaginarna integriranost svijeta u djelu Dževada Karahasana” - Dijana Hadžizukić - “Potraga za unutarnjim” - Almir Bašović - “Svjedok i svjedočenje u Karahasanovim romanima” - Jasmina Ahmetagić - “Fenomen straha u romanu Istočni diwan Dževada Karahasana” - Amela Šehović - “Kako jezik odražava moć (na primjeru drame Tamo je dobro Dževada Karahasana)” - Zoran Mlinarević - “Modeli i ljudi – odnos između teorije i prakse u dramama Dževada Karahasana”

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 1-68
  • Page Count: 68
  • Language: Bosnian