Police Powers in Pre-Trial Processes in Yugoslavia (Serbia and Montenegro) Cover Image

Ovlašćenja policije u pretkrivičnom postupku u Jugoslaviji (Srbiji i Crnoj Gori)
Police Powers in Pre-Trial Processes in Yugoslavia (Serbia and Montenegro)

Author(s): Budimir Babović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Balkan Human Rights Network

Summary/Abstract: Policija je jedan od subjekata koji mogu inicirati pokretanje pretkrivičnog postupka i sudjelovati u njemu, odnosno preduzimati radnje koje prethode pokretanju istrage. Ona je najčešći, ali ne i jedini inicijator pokretanja pretkrivičnog postupka. Organi tužilaštva, istražni sudija, inspekcijski organi, druge službe i državni organi i razni pravni subjekti, kao i pojedinci, takođe mogu preduzimati radnje u tom kontekstu. U odredenim situacijama, na primjer, kada se radi o krivičnim djelima za koja se goni po službenoj dužnosti, to je i njihova zakonska obaveza (čl. 148 Zakona o krivičnom postupku- ZKP- iz 1977).

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 01
  • Page Range: 200-229
  • Page Count: 30
  • Language: Serbian