Reviews Cover Image

Recenze
Reviews

Author(s): Jan Jireš , Jan Karlas, Jana Peterková, Miroslav Šepták, Ondřej Filipec
Subject(s): Review
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: reviews

Summary/Abstract: Pavel Barša – Ondřej Císař: Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů. 1. vydání. Praha: Portál, 2008, 559 stran, ISBN 978-80-7367-094-8 (Jan Jireš) Daniel Joyner (ed.): Non-Proliferation Export Controls: Origins, Challenges, and Proposals for Strengthening. 1st ed. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2006, 243 stran, ISBN 978-0-7546- 4460-6 (Ondřej Filipec) Petr Kaniok: Předsednictví Rady EU: Příběh půlstoletí. 1. vydání. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2008, 173 stran, ISBN 978-80-210-4765-5 (Jan Karlas) Judita Štouračová: Ekonomická diplomacie České republiky. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2008, 249 stran, ISBN 978-80-86946-71-9 (Jana Peterková) Edgar Wolfrum: Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek. 1. vydání. Z německého originálu přeložila Lenka Šedová. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008, 583 stran, ISBN 978-80-87029-43-5 (Miroslav Šepták)

  • Issue Year: 44/2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 155-175
  • Page Count: 21
  • Language: Czech