Global governance and the Slovak Republic Cover Image

Global governance a SR
Global governance and the Slovak Republic

Author(s): Irina Mattová
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: agenda globálneho vládnutia; G8; G20; 2010

Summary/Abstract: Pojem global governance (globálne vládnutie) sa objavil koncom 80. rokov 20. storočia, frekvencia jeho používania však vzrástla až o takmer desaťročie neskôr.1 Vznik tohto pojmu a jeho prijatie odbornou verejnosťou súviseli najmä s uvedomením si zmien, ktoré prebiehali v medzinárodnej politike od konca druhej svetovej vojny. V snahe vyvarovať sa opakovaniu celosvetového konfliktu a na základe potreby riešiť niektoré problémy na globálnej úrovni štáty zakladali rôzne multilaterálne inštitúcie so špecifickým zameraním (OSN , Medzinárodný menový fond, Svetová banka a mnohé iné).

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 61-77
  • Page Count: 17
  • Language: Slovak