Annexes Cover Image

Prílohy
Annexes

Author(s): Daniela Balážová
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Prílohy: Chronológia dôležitejších udalostí v slovenskej zahraničnej politike v roku 2010; Zmluvy; dohody a dohovory publikované v roku 2010; Štruktúra orgánov štátnej správy pôsobiacich v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitosti v roku 201

Summary/Abstract: Prílohy: Chronológia dôležitejších udalostí v slovenskej zahraničnej politike v roku 2010; Zmluvy, dohody a dohovory publikované v roku 2010; Štruktúra orgánov štátnej správy pôsobiacich v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitosti v roku 2010; Zoznam zastupiteľských úradov krajín EÚ , NATO a niektorých ďalších krajín v Slovenskej republike; Zoznam konzulátov v S lovenskej republike; Zoznam zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, stálych misií, generálnych konzulátov a slovenských inštitútov; Zoznam konzulárnych úradov Slovenskej republiky vedených honorárnymi konzulmi; Počty príslušníkov OS SR v súčasných misiách na podporu mieru

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 193-245
  • Page Count: 53
  • Language: Slovak