The establishment of the Jumu'ah-mosque in the village of Miričina near Gračanica. Cover Image

O postanku džuma-namaz džamije u selu Miričini u gračaničkom kraju
The establishment of the Jumu'ah-mosque in the village of Miričina near Gračanica.

Author(s): Nihad Dostović
Subject(s): History
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Miričina; mesdžid; džamija; 1644., ferman; tuzlanski sidžil; vjerske prilike; vjerska politika; Osmansko carstvo; Bosanski ejalet;

Summary/Abstract: Na osnovu jednog fermana iz 1644. g., sačuvanog u Sidžilu gračaničkog kadije, autor govori o osnivanju džuma-namaz džamije u selu Miričana u blizini Gračanice. U Miričini je prethodno postojao mesdžid, kojeg je sagradio vakif po imenu Muharem-baša. S obzirom da su mještani Miričine zbog obavljanja džuma i bajram-namaza morali ići u udaljenu džamiju u druga mjesta, to je i vakif zatražio carsku dozvolu da njegov mesdžid preraste u džamiju, kojoj je i udovoljeno. Na osnovu ovoga dokumenta, autor opširno obrazlaže način i okolnosti osnivanja džamija u Bosni, sagledavajući to i u svjetlu osmanske vjerske politike u XVI. i XVII. stoljeću.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 35
  • Page Range: 20-32
  • Page Count: 13
  • Language: Bosnian