Jubilee of Mgr. Dušan Ratica, CSc.; Project  FOROST -  Everyday Culture During the Period of Socialism; International Conference of Doctoral Student Cover Image

K životnému jubileu Mgr. Dušana Raticu, CSc.; Projekt Forost - každodenná kultúra v období socializmu; Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých
Jubilee of Mgr. Dušan Ratica, CSc.; Project FOROST - Everyday Culture During the Period of Socialism; International Conference of Doctoral Student

Author(s): Veronika Wöhrer, Daniel Luther, Magdaléna Paríková, Martin Priecko
Subject(s): Social Sciences
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: news-horizons-glossary

  • Issue Year: 52/2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 72-82
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak