The Byzantine Antecedents of the Round Church at Preslav    Cover Image
  • Price 4.50 €

Византийските предшественици на кръглата църква в Преслав
The Byzantine Antecedents of the Round Church at Preslav

Author(s): Paul Magdalino
Subject(s): Cultural history
Published by: Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките

Summary/Abstract: Кръглите църкви в план са постройки с до голяма степен цилиндрична или многоъгълна форма. Те са обект на интерес, защото представляват съзнателно отдалечаване от традиционния правоъгълен план на църквите, без значение дали те са от бази- ликалния или от кръстокуполния тип. Във всеки случай за тези църкви се поставя въпросът дали са проектирани, за да изпълняват специална литургична или друга култова цел, или повтарят определен образец. Един от емблематичните паметници от Първата българска държава – Кръглата църква в Преслав, не е изключение. Предполагаемият поръчител на строежа е цар Симеон, който според изворите получава своето образование в Константинопол. Като се добави към това факта, че малко преди строителството на Кръглата църква България приема християнството директно от Кон- стантинополската патриаршия, най-вероятното място, от където може да е вдъхновено строи- телството на Кръглата църква, е Константинопол. В самото сърце на Константинопол през IX в., вероятно и по времето на престоя на Симеон в града, се издига кръгла църква, обградена със седем светилища, както се съобщава в изворите, по-строена от Василий I и посветена на пророк Илия. В предградията се намира друга църква с кръгъл план на основата – св. Архангел Михаил в Анаплус, препостроена от Юстиниян. Според сведенията на Прокопий основните черти на църквата са колонада по протежение на наоса, която се прекъсва при абсидата, купол и галерия, която обгражда серия от покри- ти конструкции, които могат да бъдат интерпретирани като странични абсидални параклиси. Друга църква, построена наново от Юстиниян, е тази посветена на св. Йоан Кръстител в Хебдомон, която съвременниците на Симеон описват като църква с кръгъл по- крив и много абсиди, като също съобщават, че прилича на св. Архангел Михаил в Анаплус дори в най-млаките подробности. Спо- ред археологическите находки тази църква е с осмоъгълен план, напомнящ Сан Витале в Равена. обграждащата колонада, описана от Прокопий, намеква за това, че вероятно стената на църквата е била дъгообразна и абсидите са били вписани във формата на ротонда, точно като Кръглата църква в Преслав и църквите в Бурса и Ани. Вероятно най-значимата църква с кръгъл план, предшестваща тази в Преслав, която би впечатлила Симеон, е църквата на св. Йоан Богослов в Дипион. Строителството на църквата, намираща се в Константинопол между Хиподрума и Св. София, е започнато от император Фока (602-610), който я посвещава на своя патрон, и е завършено от Ираклий (610-641), който я посвещава на Йоан Богослов. от изворите разбираме, че църквата обслужва култовете към св. Фока и св. Йоан Богослов, както и към редица други светци като св. Трифон, св. Антипа и св. орест. Според по-късното свиде- телство на пътешественика Клавихо църквата била много висока, с напълно кръгла форма, седем олтара и двайсет и четири мраморни колони.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 3-5
  • Page Count: 3
  • Language: English