The Architectural Decoration of the Early Byzantine Churches on the West Coast of the Black Sea     Cover Image
  • Price 4.50 €

Архитектурната декорация на ранновизантийските църкви по западното крайбрежие на Черно море
The Architectural Decoration of the Early Byzantine Churches on the West Coast of the Black Sea

Author(s): Catherine Vanderheyde
Subject(s): Cultural history
Published by: Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките

Summary/Abstract: Нашето изследване се концентрира върху изучаването на декоративната архитектурна скулптура от V до ХІV в., доколкото тя е запазена в няколко града по западното крайбрежие на Черно море: Варна, Обзор, Несебър, Поморие, Созопол и Ахтопол. Целта ни е чрез аналитично проучване на скулптурата и анализ на мрамора, от който е направена, да предложим реконструкция на общата картина на този вид монументално изкуство и на икономиката в градовете по западното крайбрежие на Черно море през византийската епоха. Произведенията на архитектурната скулптура разкриват наличието на мраморна продукция, която свидетелства за важен търговски обмен между Константинопол и градовете, разположени по западното крайбрежие на Черно море. Освен тази мраморни произведения, произхождащи от каменоделските ателиета на остров Проконес, изглежда възможно също в някои центрове на черноморското крайбрежие да са работили и скулптори от столицата. Поради загубата на информация от археологическите разкопки във Варна, все още е трудно произведенията на архитектурната скулптура, открити там, да се свържат с техния оригинален контекст. Опитваме се да свържем находките от раз- копките на ранновизантийските църкви в Несебър с някои известни произведения на архитектурната скурптура. Множеството от тях са продукция на проконеските каменоделски ателиета. Други образци, обаче, подсказват, че са били допълнително завършени или са имитирани от местни екипи скулптори. Някои скулптури разкриват също, че техните създатели са се опитвали да имитират константинополските прототипи. Анализът на скулптурния материал води до същите заключения в обзор, Бяла и Девня: мрамор и местен варовик са използвани от местни скулптори. Сега изглежда ясно, и че в този регион през ранновизантийската епоха скулптурите са внасяни от проконеските кариери, но също така и константинополски екипи скулптори са работили успоредно с местен екип.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 6-9
  • Page Count: 4
  • Language: English