Das Verhältnis zwischen Rationalem und Irrationalem im Schimmelreiter von Theodor Storm Cover Image

Das Verhältnis zwischen Rationalem und Irrationalem im Schimmelreiter von Theodor Storm
Das Verhältnis zwischen Rationalem und Irrationalem im Schimmelreiter von Theodor Storm

Author(s): Beata Kołodziejczyk-Mróz
Subject(s): Literary Texts
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: German literature; romanticism; the dualistic world of symbols; Christianity; psychoanalysis; literatura niemiecka; romantyzm; dualistyczny świat symboli; chrześcijaństwo; psychoanaliza
  • Issue Year: 57/2009
  • Issue No: 05
  • Page Range: 67-95
  • Page Count: 29
  • Language: German