Topical Research on Money and Finance Cover Image

Актуално изследване върху парите и финансите
Topical Research on Money and Finance

Author(s): Ivanka Kraininska
Subject(s): Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките

Summary/Abstract: REFERENCE to Велчо Стоянов. Теоретични основи, еволюция и революция на парите и финансите. С. ИК “ГАЛИК”, 2005, 203 с.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 2
  • Page Range: 123-126
  • Page Count: 4
  • Language: Bulgarian