Advanced poetry. Report on the e-Poetry 2013 Cover Image

Rozšírená poézia. Správa o e-Poetry 2013
Advanced poetry. Report on the e-Poetry 2013

Author(s): Mariusz Pisarski
Subject(s): Literary Texts
Published by: Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied
Keywords: e-Poetry; Loss Pequeño Glazier; digital poetry; performance; Natalie Fedorowa; Kate Pullinger; Serge Bouchardon

Summary/Abstract: Zvrat k obrazu a hudbe, k inštaláciám a sochárstvu, ba aj k divadelnej komédii či tanečnému divadlu a rockovému koncertu – to sú smery, ktorými sa uberá súčasná digitálna poézia, dnes jeden z najzaujímavejších konglomerátov v oblasti nových umeleckých žánrov. Digitálne elementy v takejto poézii koexistujú s analógovými, pričom médiom básnickej expresie prestáva byť známe pole písma a najčastejšie sa jej médiom stáva priestor a (ľudské) telo.

  • Issue Year: V/2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 100-102
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak