Perspective of History and History of Perspective Cover Image

Perspektiva povijesti i povijest perspektive
Perspective of History and History of Perspective

Author(s): Irfan Hošić
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Published by: Udruga građana »Dijalog«

Summary/Abstract: Osim rehabilitacije islamske znanosti koja se smatram važnom karikom u razvoju europske kulture i civilizacije, Belting u dijalogu Firence i Bagdada ukazuje na različitost percepcije optike i perspektive i njihovim primjenama u likovnim umjetnostima.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 13
  • Page Range: 247-249
  • Page Count: 3
  • Language: Bosnian